Japan's ODA (Official Development Assistance)

AMBASADA JAPANA U REPUBLICI SRBIJI

Otvoren je portal za prikupljanje informacija o nepravilnostima ili korupciji na realizaciji ODA projekata (projekat razvojne pomoć).

Prikupljamo informacije ili primedbe radi sprečavanja nepravilnosti ili korupcije prilikom realizacije ODA projekta Vlade Japana. Nakon provere ispravnosti informacija, određene mere će biti preduzete od strane Ministarstva inostanjih poslova Japana ili JICA (Japanska agencija za međunarodnu saradnju).

Informacije koje dobijemo biće pod strogim nadzorom, ime osobe ili firme koji se jave na našu molbu neće biti javno objavljeni niti će se ikome saopštavati. Srazmerno stepenu nepravilnosti i pod uslovom da davalac informacije neće imati nikakve negativne posledice, preduzeće se odgovarajuće mere nakon razgovora sa Vladom zemlje kojoj je ta ODA data. Obavezujemo se da će davalac informacije biti obavešten o ishodu njegove prijave.

*Ako obavezna polja ne budu pravilno ispunjena formular neće biti poslat.

(*obavezno)

(*obavezno)

(*obavezno)