Japan's ODA (Official Development Assistance)

Usulsüzlük ve Yolsuzluk Vakaları Hususunda Danışma Merkezi

Japonya Resmî Kalkınma Yardımı (ODA) Projeleri kapsamında meydana gelebilecek usulsüzlük ve yolsuzluk vakalarını önlemek amacıyla, Türkiye’deki Japonya Resmî Kalkınma Yardımı Projelerine ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk vakaları hususunda danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Bildirilen konular Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’ndan (JICA) ilgili kişiler tarafından incelenerek gerekli önlemler uygun biçimde alınacaktır.

Gönderilen bilgiler en doğru şekilde ele alınacak ve kişi veya şirket isimleri kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Ancak, danışılan konunun içeriğine göre, bilgi veren kişiye herhangi bir zarar gelmemesi koşuluyla, verilen bilgiler ışığında söz konusu ülkenin hükümeti ile görüşme yapılması gibi önlemler alınabilir. İlgili usulsüzlük ve yolsuzluk vakasına karşı ne tür bir önlem alındığı konusunda mutlaka bilgilendirme yapılacaktır.

※Aşağıdaki zorunlu bilgilerde eksik olması halinde, gönderim yapılamayacaktır.

(Zorunlu)

(Zorunlu)

(Zorunlu)